Πολιτική Απορρήτου

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: https://kaoelladas.gr. Η παρούσα πολιτική απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης του ιστοτόπου. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του ιστότοπου διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.

Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Χρήστες του ιστότοπου που είναι ανήλικοι, δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν.

Τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Το σωματείο μας διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που μοιράζονται τα μέλη της ιστοσελίδας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών.  Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές.

Το σωματείο συλλέγει και μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα με τη χρήση κάθε διαθέσιμου μέσου: τηλεφωνική επικοινωνία, e-mail, sms, επιστολές μέσω ταχυδρομείου, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας ώστε να σας πληροφορήσει, ειδοποιήσει περί υπηρεσιών, δράσεων και ενημερωτικών προγραμμάτων που οργανώνει. Το σωματείο και μόνον επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μέσω του προσωπικού του

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Έχετε, μεταξύ άλλων, δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για το αντίθετο. Μπορείτε να ασκήσετε το ανάλογο δικαίωμα, γράφοντας το αίτημα σας σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποστέλλοντας το στο info@kaoelladas.gr
Εντός 30 ημερών θα λάβετε γραπτή ενημέρωση για την πορεία του αιτήματος σας.

Cookies

Αν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα δημιουργήσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε αν ο φυλλομετρητής σας δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και θα διαγράφει μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.