ποιοι είμαστε

Το Κληρονομικό Αγγειοοίδημα Ελλάδας είναι ένα σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 2021 με όραμα να υποστηρίξει τους ασθενείς και γονείς των παιδιών με κληρονομικό αγγειοοίδημα.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία ανθρώπων που σκοπό έχει να διεκδικήσει τα δικαιώματα των πασχόντων τόσο σε εθνικό, όσο και παγκόσμιο επίπεδο.

Αρχικός σκοπός του Σωματείου θα είναι η συνεχής προσπάθεια για την ένταξη των ατόμων με κληρονομικό αγγειοιδημα στην παραγωγική διαδικασία και η οργάνωση εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση της πολιτείας και της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα και τις δυνατότητες αυτών. Επίσης η αξιοποίηση των ατόμων για επαγγελματική αποκατάσταση και βελτίωση της επαγγελματικής, οικονομικής, μορφωτικής και γενικά της πολιτιστικής στάθμης αυτών. Η συνεργασία με αντίστοιχους Συλλόγους όλου του κόσμου για την πραγματοποίηση των σκοπών του και η συμμετοχή με εκπροσώπους σε παγκόσμια συνέδρια που υποβοηθούν τους σκοπούς αυτούς.

διοικητικό συμβούλιο

διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται ανά τετραετία κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας

Κροτσίδα Ασημίνα

Πρόεδρος
Κάτοικος: Λέσβου

 

 

Γιανακκίδη Ειρήνη

Γραμματέας
Κάτοικος: Θεσσαλονίκης

 

 

Πιτσώνης Μιχαήλ

Ταμίας
Κάτοικος: Λέσβου

 

 

Σωτηρχέλης Παναγιώτης

Μέλος
Κάτοικος: Λέσβου

 

 

Παπαλεξίου Σοφία

Μέλος
Κάτοικος: Αττικής

 

 

Αγγίζουμε τη Ζωή

Εργαζόμαστε για την προάσπιση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών με κληρονομικό αγγειοοίδημα στην Ελλάδα.

στόχοι μας

To Κληρονομικό Αγγειοοίδημα Ελλάδας έχει κατεξοχήν φιλανθρωπικό χαρακτήρα και στόχοι του είναι:

  • Ο συντονισμός των προσπαθειών των μελών για την προστασία, μεριμνά, φροντίδα ηθική και υλική προς στους πάσχοντες από κληρονομικό αγγγειοοίδημα.
  • Η ενημέρωση για την εφαρμογή συγχρόνων μέσων και τρόπων θεραπείας σε όλους τους πάσχοντες.
  • Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης:
    • Μεταξύ των μελών του σωματείου
    • Μεταξύ των μελών του σωματείου και των ατόμων που πάσχουν από κληρονομικό αγγειοοίδημα
    • Μεταξύ του σωματείου και παρεμφερών σωματείων και οργανώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.