Ζώντας καλύτερα με το KAΟ

πληροφορίες // συμβουλές

Η γνώση είναι δύναμη!

Το κληρονομικό αγγειοοίδημα είναι μια κληρονομική πάθηση, άρα υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου που πάσχει. Όμως, γνωρίζοντας τους τρόπους για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που ίσως προκύψουν, έχετε βάλει  τις βάσεις για μια καλή ποιότητα ζωής.

Κατανοείστε το κληρονομικό αγγειοοίδημα. Δείτε το έντυπο με όλες τις απαραίτητές πληροφορίες ...εδώ