Διάγνωση

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η σωστή διάγνωση είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή θεραπεία και την αποτελεσματική μακροχρόνια διαχείριση του ΚΑΟ.
Η διάγνωση του ΚΑΟ τίθεται με μια απλή εργαστηριακή ανάλυση (ποσοτικός αναστολέας C1, λειτουργικός αναστολέας C1 ή C4).

5-20 χρόνια

Η μέση χρονική διάρκεια από τη στιγμή της κλινικής έκφρασης μέχρι τη διάγνωση της νόσου ακόμα και στα πιο προηγμένα κράτη είναι 5-20 χρόνια.

Αλλεργιολόγος

Ο αλλεργιολόγος  θα μπορέσει να διαγνώσει τη νόσο, βασιζόμενος στο ιστορικό του ασθενούς (ατομικό και κληρονομικό) και σε ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις που περιλαμβάνουν τη μέτρηση του C 4 και του C1 inh (απαιτείται και ποσοτική και ποιοτική μέτρηση).

 

 

C1q

Η μέτρηση του C1q διαφοροποιεί την κληρονομική από την επίκτητη έλλειψη του C1inh.

Γονιδιακός έλεγχος

Σε εξειδικευμένα κέντρα είναι δυνατόν να γίνει και γονιδιακός έλεγχος δηλαδή, να προσδιοριστεί με ακρίβεια το ελαττωματικό γονίδιο που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.

Μήπως έχετε Κληρονομικό Αγγειοοίδημα?

κάντε τώρα το τεστ

ΤΥΠΟΣ Ι

Αφορά το 80-85% των περιπτώσεων // Οι ασθενείς έχουν μειωμένα επίπεδα της λειτουργικής πρωτεΐνης C1-INH

ΤΥΠΟΣ ΙΙ

Αφορά το 10-15% των περιπτώσεων // Οι ασθενείς έχουν φυσιολογικά ή αυξημένα επίπεδα της μη – λειτουργικής C1-INH

ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ

Ο τρίτος τύπο είναι εξαιρετικά σπάνιος και δείχνει να επηρεάζει κυρίως τις γυναίκες