ΑΓΓΊΖΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΉ

ΑγγίΖΟΥΜΕ τη Ζωή! Δράση για το Κληρονομικό Αγγειοοίδημα.

Δράση για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, την κατάλληλη θεραπεία και τη μακροχρόνια αποτελεσματική διαχείριση του Κληρονομικού Αγγειοοιδήματος.
Μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Κληρονομικό Αγγειοοίδημα Ελλάδας, με την ευγενική υποστήριξη της Takeda Hellas.

Scroll to top